Web Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Cestou barev zahájení výstavy ZŠ a SŠ Pomněnka o.p

Zahájení výstavy proběhne 7.9.2011 v 10 hodin v půjčovně pro mládež

Motto: „Cílem není malovat život, ale dát život malbě.“

Výtvarníci: Žáci, studenti, učitelé Základní a střední školy Pomněnka
Cílem výtvarné tvorby není výsledný produkt, i když ten je pro děti vždy motivací a tedy určitou satisfakcí, ale celý proces. Děti by si ho měly užít. V jeho průběhu jsou mnohokrát podporovány k sebevyjádření pro ně samotné nejbližším, nejpřijatelnějším a nevíce odpovídajícím způsobem, o kterém si rozhodují sami. Takto se pracuje na akceptaci sebe sama a ostatních členů skupiny. Děti se učí přijímat odlišnosti v rámci skupiny, což vede následně přirozeně k větší toleranci.

Předchozí Vlaky a vláčky ve fotografii

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc