logo-knihovna

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými speciálními potřebami.

Knihovna Šumperk

Nyní máme zavřeno

Dětské oddělení

Nyní máme zavřeno

Půjčovna KD sever

Nyní máme zavřeno

Cestou barev zahájení výstavy ZŠ a SŠ Pomněnka o.p

Zahájení výstavy proběhne 7.9.2011 v 10 hodin v půjčovně pro mládež

Motto: „Cílem není malovat život, ale dát život malbě.“

Výtvarníci: Žáci, studenti, učitelé Základní a střední školy Pomněnka
Cílem výtvarné tvorby není výsledný produkt, i když ten je pro děti vždy motivací a tedy určitou satisfakcí, ale celý proces. Děti by si ho měly užít. V jeho průběhu jsou mnohokrát podporovány k sebevyjádření pro ně samotné nejbližším, nejpřijatelnějším a nevíce odpovídajícím způsobem, o kterém si rozhodují sami. Takto se pracuje na akceptaci sebe sama a ostatních členů skupiny. Děti se učí přijímat odlišnosti v rámci skupiny, což vede následně přirozeně k větší toleranci.

Předchozí Vlaky a vláčky ve fotografii

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc