Logo Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Andrzej Wajda: člověk filmu a naděje (nejen o historických filmech z budoucnosti)

Přednáška

Petr Vlček

Termín: 18. 10. 2018

Čas: 17.00 hod

Vstupné: 50 Kč sleva se vstupenkou na Džemfest 30 Kč

Během celého měsíce října probíhá v šumperském Kině Oko festival: Člověk v dějinách: retrospektiva filmů Andrzeje Wajdy.Selektivní přehlídka sedmi filmů světoznámého polského režiséra Andrzeje Wajdy

V nové knihovně proběhne k festivalu přednáška Petra Vlčka, která bude věnovat osobnosti režiséra. Hlavním tématem Wajdových filmů zůstává člověk vláčený velkými dějinami. Až na výjimky se také Wajda ve svých filmech ohlíží zpět. Zaujímá však stanovisko nezaujatého soudce historie. Portrétoval polský národ v historických okamžicích, ale svými filmy jeho historii zároveň i tvořil. Jeho historické filmy tak jsou daleko víc o budoucnosti. Přednáška přiblíží bezmála sedmdesátiletou tvůrčí dráhu jednoho z nejvýznamnějších evropských filmařů.

Předchozí Výstava – Olga Havlová a Výbor dobré vůle

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc