Seminář Moderní dějiny - Vybrané příběhy z 2. světové války - Přednáší: Mgr. Tomáš Hlavsa

Čas: 18.00

Místo: Velký sál         Vstupné: 50 Kč

Další díl cyklu přednášek z moderních dějin přivítají zejména ti zájemci, kteří by si potřebovali utřídit znalosti o dosud největším světovém konfliktu. Přiblížíme si rozsah 2. světové války a připomeneme si, které bloky v ní stály proti sobě. Obecné informace doplníme pozoruhodnými dílčími událostmi, příběhy, vybranými detaily a souvislostmi, které tato ze všech nejničivější válka přinesla. Budeme sledovat různé aspekty konfliktu, jenž zásadně proměnil náš svět.