Koncert na dvorku - Loučení s prázdninami - TapTýda

Čas: 17.00 hod.

Místo: dvorek knihovny, v případě nepříznivého počasí velký sál

Vstupné: dobrovolné

TapTýda uzrála v Loučné nad Desnou v roce 2010 jako plod činnosti školního sboru

Loučňáček, jehož absolventi měli nezřízenou chuť pokračovat ve své pěvecké a

hudební činnosti. Dnes jež v jejich řadách stojí i mnozí další zpěvumilové, kteří se

spolu s muzikanty nebojí ani nejšílenějších nápadů svého sbormistra, ba co víc, s

úsměvem na líci a grácii sobě vlastní je uvádějí v život.