Web Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

40.narozeniny DDM U radnice

40.narozeniny Domu dětí a mládeže U radnice.
Výstava výtvarných prací představí nové i starší práce dětí estetického oddělení, které se během let účastnily výstav a výtvarných soutěží.
Slavnostní zahájení výstavy proběhne v prostorách knihovny.

Předchozí K návštěvě dvou knihoven bude stačit jedna legitim

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc