Městská knihovna Šumperk,

příspěvková organizace
28. října 1280/1
PROJEKT REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ KNIHOVNY

Usnesení RM 1486/11 ze dne 8.9.2011

RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu zhotovitelem projektové dokumentace "Stavební úpravy0 budovy 28.října 1 pro Městskou knihovnu" Ing.Ladislava Trčku - PROIK, Hornická 198, Staré Město, IČ 1361178126. Nabídková cena je 1.546.800 včetně DPH.

Usnesení RM 1256/11 ze dne 21.7.2011

RM schvaluje vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace na akci: Stavební úpravy budovy 28.října 1 pro Městskou knihovnu"

Usnesení MZ č.303/11 ze dne 21.7.2011

MZ ukládá MR zadat zpracování projektové dokumentace "Stavební úpravy budovy 28.října 1 pro Městskou knihovnu".

Usnesení městského zastupitelstva č.302/11 ze dne 21.7. 2011

MZ bere na vědomí studii "Stavební úpravy budovy 28.října 1 pro Městskou knihovnu".

Usnesení RM č.636/11 Městská knihovna v Šumperku

RM bere na vědomí studii "Úpravy budovy 28.října 1 pro Městskou knihovnu v Šumperku". Dne 28.4.2010

Studie Úpravy budovy 28.října č.1 pro Městskou knihovnu v Šumperku

Architektonickou ověřovací studii zpracoval v březnu 2011 Ing.Arch.Petr Doležal

Studie na využití Masarykovy školy pro knihovnu je v přípravě.

Také v loňském roce knih významně přibylo. Kromě běžné produkce zapisuje knihovna knihy ze zrušené pedagogické knihovny a všechny hned ukládá do skladu v suterénu. Navíc dostala knihy z německé knihovny v Geschderově domě, které ztratily umístění v souvislosti se zřízením Expozice čarodějnických procesů.
Městská knihovna Šumperk © 2008