Městská knihovna Šumperk,

příspěvková organizace
28. října 1280/1
PROJEKT REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ KNIHOVNY

Usnesení z 81.schůze RM 1.10.2009 č.4333

RM neschvaluje podání žádosti o dotaci - do Regionálního operačního programu Střední Morava, oblasti podpory 2.2.5. - Infrastruktura pro rozvoj volnočasových aktivit na projekt "Rozšíření městské knihovny v Šumperku".

Výzva ROP 2.2.5. vyhlášena 9.9.2009

Výzva ROP 2.2.5.Infrastruktura pro rozvoj volnočasových aktivit stanovila maximální výši dotace na 20 mil.Kč. Tento neočekávaný limit podpory projektů ROP se stal předmětem dalších jednání, zabývala je jím na svém zasedání také Rada Města a rozhodla se o dotaci, která by činila pouze cca 1/5 celkových nákladů, nežádat.

Kde a proč máme málo místa

Prezentaci pro veřejnost jsme připravili s cílem upozornit na nezmenšující se problémy knihovny

Průběh projektování byl hektický

Na řadě schůzek s projektanty jednotlivých technologií a společných koordinačních schůzek jsme diskutovali o nejlepších řešeních celku i detailů, odpovídali na stovky dotazů. Práce probíhaly rychle a my se nadšeně účastnili. Do vyhlášení výzva ROP byla projektová dokumentace připravena do fáze územního řízení.

Usnesení ze 60.schůze RM 15.1. č.3108

RM schvaluje na základě doporučení komise na veřejnou zakázku Rekonstrukce a rozšíření Městské knihovny v Šumperku" zhotovitelem projektové dokumentace firmu Jiří Frys-stavební projekce, Langrova 12, Šumperk. Nabídková cena je 2.992.750,-Kč vč.DPH
Městská knihovna Šumperk © 2008