Městská knihovna Šumperk,

příspěvková organizace
28. října 1280/1
PROJEKT REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ KNIHOVNY

Usnesení RM č.57 ze dne 4.12.

Rekonstrukce a rozšíření Městské knihovny v Šumperku - zadávací podmínky pro výběr zpracovatele PD

Usnesení z 56.schůze RM č.2940

RM ukládá odboru RÚI vypsat VŘ na rekonstrukci a rozšíření Městské knihovny - zpracování projektové dokumentace

Usnesení z 56.schůze RM z 13.11.č.2939

RM ruší zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku "Rekonstrukce a rozšíření Městské knihovny v Šumperku"

Usnesení z 52.schůze Rady města ze dne 9.10.08 č.2767

RM schvaluje na základě doporučení komise pro posouzení nabídek na veřejnou zakázku "Rekonstrukce a rozšíření Městské knihovny v Šumperku" zhotovitelem projektové dokumentace Ing.Vladimíra Fornůska, Sudkov 283.Termín 30.10.2008, zodpovídá: Ing.Bittnerová

Nová soutěž na projektovou dokumentaci

Knihovna bude rekonstruována podle návrhu Ing.arch.Petra Doležala
viz webové stránky zadavatele www.sumperk.cz

Usnesení z 50.schůze RM ze dne 28.8.08 č.2633/08

Rekonstrukce a rozšíření Městské knihovny v Šumperku - zadávací podmínky pro výběr zpracovatele PD
RM schvaluje vypsání zjednodušeného podlimitního řízení na zpracování projektové dokumetace

Kde a proč máme málo místa

Vystoupení ředitelky knihovny na prezentaci projektu přístavby 5.3.2008

Usnesení ze 43.schůze rady města ze dne 15.5.08 č.2224/08

RM ruší soutěž na veřejnou zakázku "Rekonstrukce a rozšíření Městské knihovny v Šumperku-zpracování projektové dokumentace".

Usnesení rady města ze 27.3.2008 č.2014/08

RM schvaluje na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku "Rekonstrukce a rozšíření Městské knihovny v Šumperku - zpracování projektové dokumentace" zrušit zjednodušené podlimitní řízení

Usnesení z 37.schůze RM ze 14.2.08 č.1839/08

RM schvaluje
- vypsání zjednodušeného podlimitního řízení na zpracování projektové dokumentace akce: "Rekonstrukce a rozšíření Městské knihovny v Šumperku"

Usnesení z 35.schůze RM ze dne 17.1.2008 č.1759/08

RM schvaluje vybrat studii na akci "Rekonstrukce a rozšíření "Městské knihovny v Šumperku" zpracovanou Ing.arch.Vítem Janků
Městská knihovna Šumperk © 2008