Městská knihovna Šumperk,

příspěvková organizace
28. října 1280/1
PROJEKT REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ KNIHOVNY

Usnesení z 12.schůze RM ze dne 29.3.2007 č.598/07

Schvaluje
zpracování projektů a podkladů pro podání žádosti o dotaci ze strukturálních fondů EU:

Usnesení z 19.schůze rady města ze 21.6.2007 č.907/07

RM schvaluje vypsání veřejné zakázky - zjednodušeného podlimitního řízení na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (včetně propočtu nákladů), dokumentace pro stavební povolení a prováděcí dokumentace akce včetně výkazu výměr (součástí zakázky bude také řešení interiéru) na rekonstrukci a rozšíření Městské knihovny v Šumperku.

Usnesení z 23 schůze rady města ze dne 30.8.2007 č.1237

RM schvaluje
zrušit zadávací řízení dle §84 odst.1 písm.a) zákona č.137/2006Sb., o veřejných zakázkách, na akci "Rekonstrukce a rozšíření Městské knihovny v Šumperku".

Usnesení ze 24.schůze RM z 13.9.2007 č.1245

RM schvaluje
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování studie
- členy hodnotící komise včetně náhradníků
- minimální seznam zájemců ve složení..
viz www.sumperk.cz
Městská knihovna Šumperk © 2008