Městská knihovna Šumperk,

příspěvková organizace
28. října 1280/1
PROJEKT REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ KNIHOVNY

ANKETA

Rozšíření prostor pro knihovnu do rekonstruované budovy
MASARYKOVA ŠKOLA
V souvislosti s přípravou na eventuální financování projektu z fondů EÚ byla ve dnech 25.5. - 1.6.2015 čtenářům knihovny předložena jednoduchá anketa.

VYHODNOCENÍ ANKETY ROZŠÍŘENÍ PROSTOR PRO KNIHOVNU DO REKONSTUOVANÉ BUDOVY – MASARYKOVA ŠKOLA

Anketu vyplnili návštěvníci, kteří přišli do knihovny v době od 26.5. do 1.6. za účelem půjčování. Celkem se dotazníkového šetření zúčastnilo – 110 respondentů

Dny otevřených dveří Masarykovy školy před zahájení rekonstrukce na knihovnu, vzdělávací a komunitní centrum

jsme uspořádali ve dnech 8.10. . 10.10.2015 dle námětu jednoho z účastníků ankety

Prezentace Český Těšín

Městská knihovna Šumperk je známa komunitnímu aktivitami pro veřejnost. Na semináři Další možnosti komunitní knihovny 14.10.2015 v Českém Těšíně měla příležitost prezentovat Dny otevřených dveří Masarykovy školy ředitelka knihovny Mgr.Zdeňka Daňková

Dotační titul na rekonstrukci budovy pro knihovnu je v nedohlednu

IROP (integrovaný regionální operační program) s dotačním titulem, ze kterého by bylo možno rekonstruovat prostory pro knihovnu, nepočítá

Město uvažuje o rekonstrukci bývalé Masarykovy školy ze svého rozpočtu

Na projekt rekonstrukce bývalé Masarykovy školy na knihovnu, komunitní a vzdělávací centrum je vydáno stavební povolení a probíhají práce na prováděcím projektu. Vzhledem k absenci vhodného dotačního titulu město přislíbilo zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2016 prostředky na první etapu výstavby s tím, že realizace bude rozložena do dvou let.
Městská knihovna Šumperk © 2008