Městská knihovna Šumperk,

příspěvková organizace
28. října 1280/1
PROJEKT REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ KNIHOVNY

???

V roce 2013 se schůzky nad projektem neuskutečnily. Probíhala jednání ohledně parkovacích míst, které jsou povinnou součástí projektu
Městská knihovna Šumperk © 2008