Městská knihovna Šumperk,

příspěvková organizace
28. října 1280/1
PROJEKT REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ KNIHOVNY

Cesta za většími prostorami pro knihovnu

Šumperská knihovna sídlí v tzv.Hackelově vile z 19.století. V sedmdesátých letech, kdy byla budova účelově rekonstruována pro knihovnu skupinou pro opravu památek šumperského muzea, se jevila jako prostor s dostatečnou rezervou. To však brzy přestalo platit a od 80.let se knihovna neustále potýká s nedostatkem prostor. Knihovna působí útulně a návštěvníkům se u nás většinou líbí.
„Máte to tu pěkné“ jsme slyšeli mnohokrát a když jsme odpověděli, že nemáme dost místa, setkali jsme se s udivenou reakcí typu …“a víte, že mne to nenapadlo?“

Rozhodnutí o rozšíření prostor
V roce 2005 jsme se dohodli se zřizovatelem na analýze současného stavu služeb knihovny. Provedli jsme řadu srovnání, porovnali jsme naše výsledky s knihovnami podobně velkých měst, knihovnami regionu, knihovnami, které mají dostatečné prostory, aby tam čtenáři mohli trávit volný čas...Studii jsme předložili počátkem roku 2006. Výsledkem bylo prokazatelné zjištění, že v Šumperku knihovna - mírně řečeno - nemá dobré podmínky pro své služby. Ještě v tomtéž roce byly ze strany zřizovatele učiněny první organizační kroky k napravení tohoto stavu.
2005 - 2015 deset let úsilí o změnu. Dočkáme se?
Do prvního programovacího období čerpání finančních prostředků z EU se projekt knihovny nedostal, v roce 2008 ještě nebyly ukončeny majetkové převody budovy od státu, o rok později již nebyly dostatečné prostředky v Regionálním operačním programu, kam jsme projekt připravovali.
V roce 2014 bylo zahájeno další programovací období. Zatím není zřejmé, zda bude možno peníze z EU na výstavbu a rekonstrukci naší knihovny použít. Zřizovatel šumperské knihovny plánuje v případě, že nebudou vypsány granty, do kterých by se projekt knihovny mohl přihlásit, zahájit rekonstrukci prostor opuštěné první české školy v Šumperku ze svých prostředků. Pokud bude schválena částka na zahájení prací v městském rozpočtu, měly by stavební práce na rozšíření prostor pro knihovnu vypuknout již v tomto roce.
Dočkáme se?
5.1.2016 Zdeňka Daňková
Městská knihovna Šumperk © 2008