Jindřich Štreit: Zastavit čas

Povídání o tom, co na fotografiích není…

Čas: 18.00

Místo: Velký sál

Vstupné: 100 Kč

Městská knihovna nabídne v prosinci jedinečnou příležitost osobně poznat Jindřicha Štreita, světově uznávaného fotografa a dozvědět se přímo od autora příběhy jeho fotografií.

Prof. Štreit se ve své tvorbě zaměřuje na dokument se silným sociálním akcentem. Za komunismu zachycoval hlavně venkovský život, za své dílo byl v osmdesátých letech vězněn. Dnes fotografuje různé sociální i etnické skupiny, obyvatele malých obcí, drogově závislé, nevidomé či handicapované. Objekty svých snímků nelituje ani neodsuzuje, zaznamenává jejich osudy.

Čtyřiasedmdesátiletý rodák ze Vsetína má za sebou více než 1350 samostatných výstav, vydal tři desítky knih a jeho práce jsou zastoupeny v mnoha významných světových institucích včetně Muzea moderního umění v New Yorku. Působí jako vysokoškolský pedagog na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě.