TVÁŘE KRAJINY – OČI POUTNÍKA - Ivo Müller

Ivo Müller

4. díl: Tvář oduševnělá

Čas: 18.00

Místo: Velký sál

Vstupné: 50 Kč

 

Mezi poutníkem a poustevníkem je jen písmenko – jak blízko jsou si tito muži ve skutečnosti? Otiskuje poutník svou duši do krajiny, anebo se do jeho nitra vlévá oduševnělá tvář přírody? Vrásky úvozů, linie horizontů, ptačí hlasy. Kroky krajinou jako korálky v růženci.

Krajina a povolání: vybírám si já krajinu, anebo si krajina přivolává mě? Kdo si koho táhne na zlaté nitce? Lákavost obzorů či vábení divočiny.

Proč chodí do přírody a do kopců ti, s nimiž se společně procházíme po venku a šplháme na vrcholy? Vyrůstáme ze společných kořenů, nebo je nacházíme až cestou?

Krajina mi odkrývá svou tvář, já jí svěřuji své písně.

Čím mě asi mé sudičky obdařily, když mi do kolébky vložily pár toulavých bot? Závažím? Hračkou? Klíčkem k širému světu? Či snad svěřenou hřivnou?

Zkrátka – Proč se po těch kopcích stále toulám?

Oduševnělá tvář odkryje některá z těchto témat:

  • jarní Vysočina,
  • karpatské hřebínky,
  • poutníkem podle kompasu,
  • rozvinování krajiny u Hrabišína,
  • drsná krása pouště Atacama,
  • poustevníkem na Pytláku,
  • kamarádi do větru a deště,
  • a další, co zrovna našmátráme v útrobách batohu.