Knihovna Otevřena

Podmínky provozu knihovny:
• Vstup povolen pouze s rouškou
• Nutnost dodržování rozestupů 2 metry
• Před vstupem do půjčovny použijí uživatelé dezinfekční prostředek