Město čte knihu

Daniela Fischerová - Zbytečná koroptev aneb Důvěrné sdělení

 

Více informací včetně programu naleznete na: mestocteknihu.cz