Dobročinná dražba originálů ilustrací

Anežka Kovalová ilustrace ke knize Bohuslava Indry Severomoravské pověsti a zkazky

Věra Kovářová    ilustrace ke knize Kytice severomoravských pověstí

Petr Válek          ilustrace ke knize Václava Rýznara Pověsti a zkazky z kraje pod Bukovou                         horou