Bylo nás ...???

Výsledky soutěže: na www.mestocteknihu.cz

Zveme autory vyhodnocených prací v sobotu 9.11.2013 v 9,30 do kina OKO k předání cen a zahájení výstavy.

Pořadatelé IX. ročníku festivalu Město čte knihu 2013  zaměřené na tvorbu a život Karla Poláčka vyhlašují

Literární a výtvarnou soutěž na téma:

Bylo nás …

aneb

Moje příhody s kamarády

Kategorie:                                                     Specifikace

1. poezie                                                         max. 2 básně

2. próza                                                          max. 2 strany A4

3. libovolná výtvarná technika              max. 2 práce do formátu A3

Věkové kategorie:                                       Příspěvky označte:

1. MŠ                                                             jméno a příjmení autora

2. I. stupeň ZŠ                                               kategorie, třída, věk

3. II. stupeň ZŠ + nižší gymnázium               kontaktní adresa (bydliště nebo škola)

4. SŠ  a VOŠ                                                  e-mail

Příspěvky doručte:

1. Poezie a próza ve formátu .doc nebo .docx mailem na adresu

knihovna@knihovnaspk.cz

 

2. Výtvarné práce:

SVČ Doris – Komín, Komenského 9, Šumperk Ivana Šilhanová

Práce označte názvem soutěže

Termín odevzdání všech prací: pondělí 17.6.2013 do 17 hodin

Všechny práce posoudí odborná porota.

Vítězné a vybrané literární práce budou publikovány ve sborníku.

Vítězné a vybrané výtvarné práce budou vystaveny v kině Oko.

Všichni vítězové   budou odměněni věcnými cenami.

Slavnostní předání cen proběhne v sobotu 9. listopadu 2013 v 10.00 v kině Oko.

Kontakt na pořadatele:

Městská knihovna Šumperk, 17.listopadu 6, 78701 Šumperk

Mgr.Zdeňka Daňková 583214588, 774664647

SVČ Doris – Komín, Komenského 9, Šumperk

Ivana Šilhanová, 731610036, silhanova@doris.cz