Aktuality Kontakty On-line katalog Čtenářské konto

Ceník

Kompletní ceník ke stažení zde.

Registrace uživatelů na jeden rok

cenik

děti do 15 let
60 Kč
Držitelé průkazu ZTP, ZTPP bezplatná registrace
Využití PC s přístupem k Internetu
Registrovaní uživatelé

15 min.denně zdarma,

dále 5 Kč/15 min

Registrovaní uživatelé s průkazem ZTP, ZTPP zdarma
Sankční poplatky
Poplatek z prodlení - bez upomínky poštou
10 Kč
1. upomínka
30 Kč
2. upomínka
50 Kč
3. upomínka
80 Kč
Upomínka ředitele 150 Kč
Ztráta nebo poškození dokumentu

a) Finanční náhrada:

  • knihy: cena knihy + manipulační poplatek
  • periodika a ostatní dokumenty: cena + manipulační poplatek

50 Kč

20 Kč

b) Náhrada formou kopie – cena za reprografické práce a vazbu
c) Poškození technického zpracování odstranitelné vlastními silami
50 Kč
Poškození identifikačního čipu
20 Kč
Ostatní
Zhotovení duplikátu čtenářské legitimace 20 Kč
Rezervace 1 ks dokumentu 10 Kč