Aktuality Kontakty On-line katalog Čtenářské konto

Besedy 7. - 9. třída

Výstavy
září
Na - Dany žáci
Soutěž:

Pořadatelé festivalu Město čte knihu 2021 vyhlašují

"Jo. Rád jezdím vlakem a rád se koukám z okna. Z těch obrázků je mi tak krásně, že většinou usnu. Když jsem jel do Prahy, zdál se mi sen."VÝTVARNOU A LITERÁRNÍ SOUTĚŽ

Zadání soutěže, jak výtvarné, tak literární, pak může být velice široké - příhoda z cesty vlakem, co se mi zdálo ve vlaku, nejzajímavější krajina, jakou jsem viděl za oknem vlaku, fantaskní krajina, kterou se dá projíždět vlakem, pro starší třeba cesta vlakem jako symbol cesty životem (viz první stránka: "Ten nejlepší biják ale je koukat se za jízdy z okna, počítat sloupy a číst z návěstidel. Koukal jsem z okna a přemýšlel nad tím, že lidský život je jako štreka. Oblouky, tunely, mosty a vajgle.") Určitě se to dá zpracovat i jako komiks.


Specifikace prací pro literární soutěž:

Poezie - max. 2 básně

Próza - max. 2 strany A4


Příspěvky označte:

Jméno a příjmení autora,

kategorii, věk,

kontaktní adresu (bydliště nebo škola),

e-mail
Termín odevzdání prací: do 27. 9. 2021

Soutěžní práce je možné odevzdat v Městské knihovně T. G. Masaryka, 28. října 1, 787 01 Šumperk knihovna@knihovnaspk.cz
Více informací na www.mestocteknihu.cz
Besedy
- knihovnická lekce
- T. G. Masaryk
- Půlminutové horory
- Karel IV.
- Vánoce v Evropě a za rohem
- Humor v literatuře
- Zábavná čeština
- Kytice
- Prolhané národní obrození
- Pověsti našeho kraje
- Memento
- Nemám co jíst, nemám kde spát, mám se dobře - dobrodružná literatura
- České divy