Účast na kulturních akcích v knihovně

Knihovna děkuje, že respektujete všechna nařízení.

 

Při vstupu na kulturní akci musí návštěvníci splnit jednu ze dvou podmínek očkování/prodělání nemoci:

 

– doložit certifikát o provedeném očkování

– doložit potvrzení o prodělání onemocnění v posledních 180 dnech

– povinnost nosit respirátor ve všech vnitřních prostorech