Živé pochodně v sovětském bloku a Jan Zajíc

Přednáška

Petr Blažek

Čas: 17.00 hod.

Místo: Velký sál

Vstup zdarma

Přednáška se bude zabývat politicky motivovanými případy sebeupálení, které odehrávaly v letech 1966 – 1969 v sovětském bloku. Nejznámějším radikálním protestem tohoto typu bylo sebeupálení Jana Palacha v lednu 1969. Na přednášce bude zároveň připomenuta i oběť Jana Zajíce.

PhDr. Petr Blažek, Ph.D. známý český historik. Pracuje v Ústavu pro studium totalitních režimů. Je zástupcem ředitele zájmového spolku Centrum pro dokumentaci totalitních režimů.

Zabývá se československými dějinami, dějinami odboje a opozice proti komunistickému režimu a československo-polskými vztahy. Publikoval řadu historických studií, edic dokumentů a rozhovorů s pamětníky. Působil jako odborný poradce u vzniku řady dokumentárních (např. Proces H, Nikomu jsem neublížil, Neznámí hrdinové, Nízká vysoká hra) a hraných (např. Pouta, Hořící keř) historických filmů. Je autorem či spoluautorem výstav o králích Šumavy, dějinách K-231, Janu Palachovi, případech sebeupálení ve světě, vzniku Charty 77 a procesu s členy Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) v roce 1979. Je hlavním autorem webových stránek o Palachovi, expozice Národního muzea v Památníku Jana Palacha ve Všetatech a webových stránek o dějinách VONS. Je členem redakční rady časopisu Securitas Imperii. V lednu 2017 byl Senátem Parlamentu České republiky zvolen členem Etické komise České republiky. Petr Blažek je členem správní rady Muzea paměti XX. století, jehož založení schválilo 19. září 2019 Zastupitelstvo hlavního města Prahy.